Bahçe düzenlemesinde ilk aşama bahçenin yerinde görülüp incelenmesi ve projelendirilmesidir. Sulama sistemi, drenaj borularının tesisi ve uygun toprak tesviyesi ile bahçenin güneş, gölge ve yarı gölge, yer yöney ve hakim rüzgarları göz önüne alınarak uygun bitkilerin seçilmesi ile bahçe düzenlemesi gerçekleştirilir.